til hovedsiden

EngineeringLiterature

Hydraulikk & Pneumatikk
Hydraulics & Pneumatics

besøk våre sponsorer

Hovedsiden
Main page

Søk
Search

Ordbok
Dictionary

Lenker
Links

Bestill
Order

Om oss
About us

Hjelp
Help

Tom
Empty

Du er her: Hovedsiden > Hjelp

Bestille
Order

Kontakt
Contact

Fordeler
Benefits

Ofte spurte spørsmål (OSS)

Frequently asked questions (FAQ)

 

OSS

FAQ

Hvordan få en bra utskrift av disse sidene?

Ved å velge liggende papir-retning, og helst 2 sider per utskriftsside.

How to get a good printout of these pages?

By choosing landscape paper direction, and preferably 2 pages per printout page.

Hvordan bestille en bok?

Ved å sende en e-post til oss og skrive "bestille bok" i subject feltet

How to order a book?

By sending us an e-mail and put "book order" in the subject field

Hva koster en forespørsel om egnet literatur?

Du får et prisforslag per e-mail for antatt tid for literatursøket. Uansett betaler du ingenting hvis vi ikke kan hjelpe deg utover den litteraturen du kan finne via nettstedet EngineeringLiterature

What does a request about literature cost?

You get a price quote per e-mail for the assumed time for the literature search. No matter what - you pay nothing if we cannot help you further than this website EngineeringLiterature can.

Hva er spesialiteten deres?

Vi er best innen litteratur som brukes i fagfeltene

  • hydraulikk
  • pneumatikk
  • systemdynamikk
  • mekanikk
  • tribologi

og andre felt innen maskiningeniørfag.

What is your speciality?

We are best within literature that is used in the area of

  • hydraulics
  • pneumatics
  • system dynamics
  • mechanics
  • tribology

and other areas within mechanical engineering

Sparer jeg noe ved å kjøpe bøkene gjennom EngineeringLiterature?

Vi har avtale med en bokhandel som også du får nyte godt av!

Do I save anything by buying the books through EngineeringLiterature?

We have an agreement with a bookstore which you also get a benefit from!

Sparer jeg tid og penger på å henvende meg til EngineeringLiterature?

JA!

Do I save time and money by contacting EngineeringLiterature?

YES!

Hvordan komme i kontakt med oss?

Ved å følge lenken "Om oss" i toppmenyen.

How to be in touch with us?

By following the link "About us" in the top menu.

Hvordan best skrive ut disse sidene?

Velg liggende papirformat.

How to print these pages with the best result?

Choose "landscape" when printing.


Ansvarlig: oyvind@haave.no

www.haave.no

© 2001 EngineeringLiterature| Hovedsiden | Søk | Ordbok | Lenker | Bestill | Om oss | Hjelp | Oversikt |
| Main page | Search | Dictionary | Links | Order | About Us | Help | Site map |
Last updated: tisdag, 2 oktober 2018